การทดสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การทดสอบประเมินผ…

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการแนะแนวการ…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)

ระหว่างวิทยาลัยก…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ …

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวพัชรินทร์ …

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วิทยาลัยการอาชีพ…

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

——&#…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพกันตัง