กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันดินโล

เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และทุนการศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

การออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานฯ ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ

โครงการ Big Cleaning Day พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ