-------
  ข่าวการศึกษา
  ดาวน์โหลดเอกสาร
Coming Soon
-------

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอแสดงความยินดี

วันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่ งานส่งเสร…

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องการใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียน นักศึกษ…

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

ระดับชั้น ปวส. เ…

ประกาศผลการประเมินความเป็นไปได้และการคัดเลือกแผนธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่ งานส่งเสร…

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอแสดงความยินดีกับ

-----