-------
  ข่าวการศึกษา
  ดาวน์โหลดเอกสาร
Coming Soon
-------

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอแสดงความยินดี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง การดำเนินงานธุรกิจภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพ…

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

ครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการวันไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 3…

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมร้อง)

วันจันทร์ ที่ 29…

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

-----