กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันดินโล

เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และทุนการศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และทุนการศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

การออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่