เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
นายจักรกฤษ กุลเทียบ สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
——————————-
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
——————————-
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบหมายให้นายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะครู และเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นายจักรกฤษ กุลเทียบ นักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
.