ยินดีต้อนรับ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี

ดร.นิรุตต์ บุตรแ…

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

ต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายนิกอน ทองโอ

เนื่องในโอกาศได้…

โครงการอบรมหลักสูตร”การพัฒนาผู้นำสถานศึกษา”