เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และทุนการศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

โครงการ Big Cleaning Day พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้าย…

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

กล่าวพบปะและให้โ…

ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประจำปี 2565