โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพ…

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

ครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการวันไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมร้อง)

วันจันทร์ ที่ 29…

การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ …

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) จังหวัดตรัง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักย…