วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ยินดีต้อนรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

ระดับชั้น ปวส. เ…

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอแสดงความยินดีกับ

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอแสดงความยินดี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพ…

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

ครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการวันไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 3…

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมร้อง)

วันจันทร์ ที่ 29…