ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช.. [27 กค. 2559 เวลา 11:42 น.] (0/0)
 2. ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชี.. [25 มีค. 2559 เวลา 12:38 น.] (99/0)
 3. ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ป.. [14 มีค. 2559 เวลา 10:04 น.] (94/0)
 4. เปิดสอนภาคฤดููร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 [08 มีค. 2559 เวลา 14:24 น.] (88/0)
 5. ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 [06 มค. 2559 เวลา 11:29 น.] (381/0)
 6. ประกาศ ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน.. [08 ตค. 2558 เวลา 14:15 น.] (447/0)
 7. ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558 [18 กย. 2558 เวลา 08:26 น.] (454/0)
 8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ [26 มิย. 2558 เวลา 11:20 น.] (1465/0)
 9. ประกาศ การประชาวิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอา.. [17 มิย. 2558 เวลา 14:21 น.] (407/0)
 10. ประกาศ! เรื่องการประชาพิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จ.. [12 มิย. 2558 เวลา 10:23 น.] (410/0)
 11. ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้ง.. [03 เมย. 2558 เวลา 00:12 น.] (551/0)
 12. ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม [17 มีค. 2558 เวลา 14:41 น.] (602/0)
 13. ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา [13 กพ. 2558 เวลา 10:30 น.] (640/0)
 14. ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร [30 มค. 2558 เวลา 14:59 น.] (704/0)
 15. ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า [08 มค. 2558 เวลา 13:50 น.] (827/0)

ดาวน์โหลด

 1. สถานประกอบการ [24 สค. 2559] ดาวน์โหลด 2
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 20
 3. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 3
 4. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 6
 5. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
 6. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
 7. มาตรฐานที่ 8 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 9
 8. มาตรฐานที่ 7 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
 9. มาตรฐานที่ 6 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 1
 10. มาตรฐานที่ 5 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 4

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผล

กระดานข่าว

ข่าวสารอาชีวศึกษา

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th