ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

  1. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 14
  2. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 3
  3. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 5
  4. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
  5. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
  6. มาตรฐานที่ 8 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 7
  7. มาตรฐานที่ 7 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
  8. มาตรฐานที่ 6 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 1
  9. มาตรฐานที่ 5 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 4
  10. มาตรฐานที่ 4 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผล

กระดานข่าว

ข่าวสารอาชีวศึกษา

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th