-------
  ข่าวการศึกษา
  ดาวน์โหลดเอกสาร
Coming Soon
-------

พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

การให้ใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

กิจกรรมไหว้ครูช่างและครูสามัญประจำปี 2565

โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา 2564

วันครู ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2565

ต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายนิกอน ทองโอ

เนื่องในโอกาศได้…

โครงการอบรมหลักสูตร”การพัฒนาผู้นำสถานศึกษา”

-----