วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566

—————————-

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจชนิดพันธุ์ใม้ตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละแผนกวิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง

.