โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยติดต่อสมัครหรือสอบถามได้ที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง หรือ ครูเดียร์ (หัวหน้าศูนย์บ่มเพะฯ) พี่เมย์ (เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ)