โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

—————————-

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

—————————-

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน และนโยบายการบริหารงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง