เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และทุนการศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
——————————-
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
——————————-
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นายจักรกฤษ กุลเทียบ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง และร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษฎา จำปาหมั่น น้องชายนายจักรกฤษ กุลเทียบ ได้รับทุนการศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
.