เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วย นายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร