พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง