ระหว่างวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวกับสถานศึกษา

—————————-

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566

—————————-

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยนายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการฯ และนายนวธาร จันทร์รัตน์ หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวกับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมปัญาอนุสรณ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง