พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564
————————————–
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565
————————————–
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง และนายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง โดยมี ดร.กษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ทำหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง