พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานฯ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2565
——————————-
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
——————————-
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบเกียรติบัตร และให้โอวาส แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานโดม วิทยาลัยการอาชีพกันตัง