พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
——————————-
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
——————————-
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งลูกเสือป่าและลูกเสือไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
.