ต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายนิกอน ทองโอ

เนื่องในโอกาศได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ “วิทยาลัยการอาชีพกันตัง”