กิจกรรม หล่อเทียนร่วมใจ และถวายเทียนพรรษา

ชมรมวิชาชีพการบัญชี
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2565 “กิจกรรม หล่อเทียนร่วมใจ และถวายเทียนพรรษา”
ณ สำนักสงฆ์กันตังใต้ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2565