กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมร้อง)

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วย นายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการ นายปกรณ์เกียรติ ใหมทอง ครู คศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายจักรพันธ์ ขาวดำ หัวหน้างานกิจกรรมฯ และคณะครู ได้นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมร้อง) เนื่องในวโรกาสรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจและเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง