กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันดินโล

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก
————————–
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565
————————–
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบหมายให้นายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก ณ ศาลาประชาคม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง