การออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่

การออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่
จัดโดยอำเภอกันตัง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
——————————-
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
——————————-
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบหมายให้งานโครงการพิเศษฯร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมการออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อนำงานบริการของภาครัฐและเอกชนออกให้บริการประชาชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง