การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น [B.T.C.] รุ่นที่ 001/2566

🟣𝑲𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒆𝒘𝒔! 📣

วันที่ 24-27 มีนาคม 2566

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง มอบหมายให้ ครูผู้สอนในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จำนวน 9 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น [B.T.C.] รุ่นที่ 001/2566 ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช