การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช – ตรัง ประจำปีการศึกษา 2565
——————————-
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
——————————-
นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมเป็นกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการ ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช – ตรัง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช