การทดสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วย นายนิกอน ทองโอ รองผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และกรรมการผู้ควบคุมสอบ ในการทดสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง