-------
  ข่าวการศึกษา
  ดาวน์โหลดเอกสาร
Coming Soon
-------

โครงการ Big Cleaning Day พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการ Big Cleaning Day พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้าย…

นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

กล่าวพบปะและให้โ…

ครูพร้อม

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ด้วยเกล้าด้วยกระ…

ครม.เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

(20 กันยายน 2565…

กีฬาสีทุ่งเทียวเห็ดเกมส์ ครั้งที่ 16

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

-----