-------
  ข่าวการศึกษา
  ดาวน์โหลดเอกสาร
Coming Soon
-------

การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ …

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ …

𝑲𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒆𝒘𝒔! &#…

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น [B.T.C.] รุ่นที่ 001/2566

𝑲𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒆𝒘𝒔! วั…

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2566

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) จังหวัดตรัง

-----