-------
  ข่าวการศึกษา
  ดาวน์โหลดเอกสาร
Coming Soon
-------

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง การดำเนินงานธุรกิจภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพ…

โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

ครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการวันไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างสุข (กิจกรรมร้อง)

วันจันทร์ ที่ 29…

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ …

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ …

-----