ป้ายกำกับ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์

thumb โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1