ป้ายกำกับ โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับสถานศึกษา

thumb โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับสถานศึกษา

โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

1