ป้ายกำกับ อุปกรณ์ตอกหมันเรือ

thumb อุปกรณ์ตอกหมันเรือ

วิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพอุปกรณ์ตอกหมันเรือ

1