ป้ายกำกับ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณล

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

thumb ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัส 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

thumb ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 6-17 ตุลาคม 2560

thumb ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง (โควต้า) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

1