ป้ายกำกับ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)

thumb ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 ส่ว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

1