ป้ายกำกับ นอตถ่ายน้ำมันเครื่องเกลี่ยว 2 ชั้น

thumb นอตถ่ายน้ำมันเครื่องเกลี่ยว 2 ชั้น

วิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นอตถ่ายน้ำมันเครื่องเกลี่ยว 2 ชั้น

1