ป้ายกำกับ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560

thumb กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง

1