รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายกิตตินันท์ เพทเฉลิม
กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตำแหน่งครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รายละเอียด
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์