ประชาสัมพันธ์ “แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการประกวดเต้นแอโรบิค

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการประกวดเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓