ประกาศ วก.กันตังเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

รายละเอียดดังนี้...