ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษส

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
(รายละเอียดดังนี้...)