ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส ประจำปี 2564

รายละเอียดดังนี้...