ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิด-เปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564