ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิด/เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 63

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 63  และ เปิดภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 63

รายละเอียดดังนี้...