ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังค

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ฯ

รายละเอียดดังนี้....