ประกาศ วก.กันตัง เรื่องมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake New

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดดังนี้...