ประกาศ วก.กันตัง เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563