ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 
รายละเอียดดังนี้...